top of page

Integritetspolicy

Bilbudet policy

Genom att använda Bilbudets tjänster och lämna dina personuppgifter i något av våra formulär, samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med följande bestämmelser och vår Integritetspolicy.

Rätt att Tacka Nej till Bud

 • Som vår uppskattade kund, har du fullständig frihet att tacka nej till individuella bud som inkommer under försäljningsprocessen. Om du erhåller bud men finner att de inte uppfyller dina förväntningar gällande pris, kan du utan kostnad avböja dessa erbjudanden. Denna flexibilitet är en del av vår strävan att ge dig en positiv och trygg försäljningsupplevelse.

Avgift vid Fullständig Avbokning

 • Vi förstår att omständigheter kan förändras. Om du, efter att ha påbörjat försäljningsprocessen med oss, väljer att inte sälja din bil alls genom Bilbudet, tillkommer en administrativ avgift på 1500 SEK. Denna avgift är till för att täcka en del av de kostnader och resurser som har använts fram till avbokningen. Viktigt att notera är att denna avgift endast gäller om du avbryter hela försäljningsprocessen, inte om du endast avböjer enskilda bud.

Kommunikation och Transparens

 • Vi strävar efter att vara transparenta i vår kommunikation. Redan vid inlämnandet av ditt formulär vill vi att du ska vara medveten om att du har rätt att avböja bud utan kostnad. Avgiften för fullständig avbokning av försäljningen tillämpas endast om du väljer att avbryta hela processen.

Kundupplevelse

 • Din upplevelse och tillfredsställelse är av största vikt för oss. Genom att erbjuda dig möjligheten att avböja bud utan kostnad, samtidigt som vi säkerställer allvarliga avsikter med en avgift vid fullständig avbokning, hoppas vi balansera dina behov med en effektiv och seriös försäljningsprocess.

Insamling och Användning av Personuppgifter

 • De personuppgifter som samlas in genom detta formulär används endast för att tillhandahålla den tjänst eller information du har efterfrågat.

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar och förpliktelser

Lagring och Säkerhet

 • Dina uppgifter lagras säkert och används endast så länge det krävs för att uppfylla ändamålen som anges i vår Integritetspolicy eller enligt lagens krav.

 • Vi strävar efter att skydda dina uppgifter men kan inte garantera säkerheten för information som skickas över internet. Användning av formuläret sker på egen risk.

Dina Rättigheter

 • Om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter, eller om du vill begära åtkomst till, rättelse eller radering av dina uppgifter, vänligen kontakta oss enligt vår Integritetspolicy.

Delning med Tredje Part

 • För att underlätta din bilförsäljning kan vi komma att dela dina person- och biluppgifter med betrodda tredje parter. Syftet är att ge dig tillgång till ett större nätverk av potentiella köpare och effektivisera försäljningsprocessen.

 • Vi delar endast information med parter som uppfyller våra strikta krav på dataskydd och som följer tillämpliga dataskyddslagar.

 • Ditt samtycke till denna informationsspridning är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att kontakta oss enligt kontaktinformationen i vår Integritetspolicy.

Bekräftelse av Samtycke

 • Genom att klicka på "Godkänn" bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor samt vår Integritetspolicy och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter enligt dessa bestämmelser.​

 


Gäller från och med 2023-12-04

bottom of page